Advies van Duller

Krijt- en kalkverf

Krijtverf en kalkverf worden vaak in 1 adem genoemd. Sommige krijtverf-merken worden ook geafficheerd als zijnde krijt/kalkverf. Dit is onjuist. Anderen reppen over krijtverf als zijnde natuurlijk. Dit is ook onjuist. Zo zijn er veel onjuistheden die als waarheid worden gebracht.

Natuurverf

Duller & Co voert duurzame verf van 6 merken: Aquamarijn uit Nederland, Tierrafino uit Nederland, Auro en Kreidezeit uit Duitsland, Uula uit Finland en Allback uit Zweden. Daarnaast voert Duller & Co nog veel andere natuurlijke verf, producten en grondstoffen zoals Milkpaint, pigmenten en bijvoorbeeld klassieke vaste boenwas. Dit zijn dan niet "echte" natuurverf-merken. Bij een natuurverf-merk hoort een productiewijze: over de gehele linie zo veel mogelijk natuurlijke, bij voorkeur van biologische landbouw afkomstige, herwinbare grondstoffen en een cradle-to-cradle visie. Zo weinig mogelijk grondstoffen, afvalstoffen en energieverbruik tijdens de productie, zo min mogelijk milieuschade bij de verwerking, zo duurzaam mogelijk tijdens de liefst zo lang mogelijke levensduur, zo vriendelijk mogelijk bij de afvalfase (sloop/verbranding/recycling).

goto top of page